ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η Εξελικτική είναι ένα είδος Καρμικής Αστρολογίας, που προϋποθέτει την πεποίθηση-αποδοχή της μετενσάρκωσης. Η μεθοδολογία της ανιχνεύει την εξέλιξη της ψυχής μέσω των διαδοχικών της ενσαρκώσεων, σύμφωνα με φιλοσοφικές αρχές που διέπουν τους φυσικούς νόμους.

Με αφετηρία τον Πλούτωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης, ερμηνεύεται ολόκληρο το ωροσκόπιο, όχι τόσο για να προβλεφθούν γεγονότα, όσο για ν’ αποκτήσουν νόημα τα γεγονότα και να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείρισή τους, με δημιουργικό τρόπο, σύμφωνα με τις εξελικτικές προθέσεις της ψυχής.

 

Ωστόσο, η Εξελικτική Αστρολογία μπορεί να ωφελήσει κάποιον, πρακτικά κι εμπειρικά, χωρίς απαραίτητα να πιστεύει στην μετενσάρκωση, σε προηγούμενες κι επόμενες ζωές, μιας και τα υποθετικά σενάρια ενός καρμικού παρελθόντος, τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται στο εδώ και τώρα, και να επιδρούν στην διαμόρφωση της εξέλιξής μας στο μέλλον.

Για τον επαγγελματία αστρολόγο η εξελικτική αστρολογία είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας καθώς του επιτρέπει να διεισδύσει ποιο βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή και να αποκαλύψει τον πνευματικό σκοπό του ατόμου που αναλύει. Συνεπώς ο επαγγελματίας αστρολόγος αποκτά τη δυνατότητα να κάνει μια πιο ολοκληρωμένη συνθετική ανάλυση και ερμηνεία.