ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το τμήμα των βασικών σπουδών έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Στο πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης του τμήματος των αρχαρίων.
Τα μαθήματα του τμήματος των Βασικών Σπουδών Αστρολογίας είναι:

 Τροπικός ζωδιακός
 Ιστορία της Αστρολογίας
 Στοιχεία, Ιδιότητες, Ποιότητες, Φύλα
 Πλανήτες
 Ζώδια
 Οίκοι
 Ωροσκόπος
 Μεσουράνημα
 Βασικές γνώσεις Αστρονομίας
 Πλανήτες σε ζώδια και οίκους
 Δεσμοί της Σελήνης
 Λίλιθ ή Μαύρη Σελήνη
 Άλλα σημεία (vertex, κλήρος της τύχης, κλπ)
 Κύριες και δευτερεύουσες όψεις πλανητών
 Συστήματα όψεων

 Χείρωνας, Δήμητρα, Έρις και λοιποί αστεροειδείς και πλανητοειδείς.
 Εκμάθηση αστρολογικού προγράμματος που παρέχεται δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές
 Ανάλυση γενέθλιου χάρτη με κανόνες συνθετικής ερμηνείας που στηρίζεται σε μεθόδους που έχει αναπτύξει η υπεύθυνη
σπουδών του τμήματος, Σμάρω Σωτηράκη, μέσα στα 30 χρόνια πείρας της και ενεργής παρουσίας της ως επαγγελματίας στον
χώρο της Αστρολογίας.
 Διελεύσεις πλανητών (μέρος Α)