ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Εργαστήριο Επαγγελματικών Απαιτήσεων έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Προαπαιτούμενα για να ενταχθείτε στο εργαστήριο είναι είτε η παρακολούθηση του τμήματος προχωρημένων στην «Ουρανογνωσία»,
είτε η συμπλήρωση ενός τεστ προόδου που θα αποδεικνύει ότι έχετε επαρκείς γνώσεις.
Στο πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Αστρολογικών Σπουδών ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αριστούχους του εργαστηρίου.
Στο εργαστήριο επαγγελματικών απαιτήσεων οι σπουδαστές μαθαίνουν να εργάζονται πάνω στα εξής θέματα:

 Εκλείψεις
 Κοσμική, πολιτική Αστρολογία
 Επιλεκτική Αστρολογία
 Κοσμοβιολογία – Θεωρία διαστημάτων
 Σύνθεση των κύριων συστημάτων πρόβλεψης για την πρόγνωση
 Ψυχολογική αστρολογία (επαγγελματική προσέγγιση)
 Αναλύσεις πολιτικών και γεωφυσικών φαινομένων που στιγμάτισαν την ιστορία
 Πρόβλεψη πολιτικών, οικονομικών, γεωφυσικών φαινομένων
 Ασκήσεις πάνω σε χάρτες πολιτικών, καλλιτεχνών, επιστημόνων
 Παραδείγματα – εικονικά ραντεβού
 Αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός επαγγελματία αστρολόγου (άρθρα, web tv, εισηγήσεις σεμιναρίων, κλπ)
 Κώδικας δεοντολογίας επαγγελματία αστρολόγου
 Έρευνα, μέσω διαδικτυακής ομάδας