ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Το τμήμα των προχωρημένων έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Προαπαιτούμενα για να ενταχθείτε στο τμήμα είναι είτε η παρακολούθηση του τμήματος αρχαρίων στην Ουρανογνωσία, είτε η
συμπλήρωση ενός τεστ προόδου που θα αποδεικνύει ότι έχετε επαρκείς γνώσεις.
Στο πέρας των μαθημάτων θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Τα μαθήματα του τμήματος των Προχωρημένων Σπουδών Αστρολογίας είναι:

 Διελεύσεις
 Δευτερεύουσες πρόοδοι
 Ηλιακό τόξο
 Ηλιακή επιστροφή
 Σεληνιακή επιστροφή
 Επιστροφές άλλων πλανητών
 Αρμονικές
 Άλλα συστήματα πρόβλεψης
 Συναστρία
 Σύνθετοι χάρτες (Composite, Davinson)
 Προοδευτική συναστρία