Σπουδές

ΒΑΣΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικές Σπουδές
Τμήμα Προχωρημένων
Workshops / MasterClass

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ωριαία Αστρολογία
Εξελικτική Αστρολογία
Καρμική Αστρολογία
Εσωτερική Αστρολογία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

i_sxoli_mas_smaro_sotiraki