ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Το τμήμα των προχωρημένων απευθύνεται στον σπουδαστή της
αστρολογίας που επιθυμεί να προσθέσει στη φαρέτρα των γνώσεών
του όσα χρειάζονται για να κλείσει έναν κύκλο αστρολογικών σπουδών,
για να παρακολουθήσει το τμήμα επαγγελματικής κατάρτισης ή για να
αποκτήσει οποιαδήποτε εξειδίκευση στο ευρύ φάσμα του αντικειμένου.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη διδασκαλία είναι το απαύγασμα
της τριακονταετούς επαγγελματικής εμπειρίας της υπευθύνου σπουδών
του τμήματος, Σμάρως Σωτηράκη, η οποία έχει καταρτίσει ένα
μοναδικό πρόγραμμα με πολλά παραδείγματα και πρακτικές
αναλύσεων, στηριγμένες στην ψυχολογική και εσωτερική αστρολογία.

Επί πλέον οι πλούσιες σημειώσεις που θα λαμβάνουν οι σπουδαστές, οι
καταξιωμένοι εισηγητές που ξεχωρίζουν για το ήθος και τις γνώσεις
τους, οι συχνοί έλεγχοι προόδου και η δυνατότητα που παρέχεται σε
όλους τους σπουδαστές για άμεση επαφή και επικοινωνία σε
καθημερινή βάση, εγγυώνται ένα μοναδικό αποτέλεσμα, την άρτια
κατάρτιση της αστρολογικής γνώσης.
Το τμήμα των προχωρημένων έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Προαπαιτούμενα για να ενταχθείτε στο τμήμα είναι είτε η
παρακολούθηση του τμήματος αρχαρίων στην Ουρανογνωσία, είτε η
συμπλήρωση ενός τεστ προόδου που θα αποδεικνύει ότι έχετε επαρκείς
γνώσεις.
Στο πέρας των μαθημάτων θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.