Κάρμα και Αστρολογία

Η λέξη κάρμα που έχει επικρατήσει για να εκφράσει το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι σανσκριτική και σημαίνει πράξη.

Κάθε πράξη μας είναι αποτέλεσμα μιας αιτίας που έχει δημιουργηθεί από μία άλλη πράξη του παρελθόντος και, ταυτόχρονα, αποτελεί μία αιτία για μία πράξη μας που θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή τα πάντα στην εξέλιξή μας ως ψυχές αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας.

Ο νόμος του κάρμα αναφέρεται περισσότερο στις Βουδιστικές και Ινδουιστικές γραφές. Σύμφωνα με αυτόν, ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος από το κάρμα του σε όλες τις ενσαρκώσεις του. Τα συναισθήματα που βιώνει σε κάθε ενσάρκωση καθώς επίσης και τα γεγονότα που του συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα των αιτιών που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενες ζωές. Στόχος του ανθρώπου είναι να συνειδητοποιεί τη βαρύτητα των πράξεών του και να εξελίσσεται προκειμένου να φθάσει στο σημείο να είναι τόσο συνειδητός ώστε να μην είναι εξαρτημένος από το κάρμα και να ορίζει ο ίδιος της συνθήκες της ζωής του (εξέλιξη σε ύπατα πνευματικά επίπεδα).

Ο νόμος του κάρμα, της απόδοσης δικαιοσύνης ανάλογα με τις πράξεις μας, αναφέρεται με διάφορους τρόπους και αλληγορίες και σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες, οι οποίες μπορεί να μη χρησιμοποιούν τον όρο κάρμα αλλά στις γραφές τους εμπεριέχουν σαφείς δοξασίες που σχετίζονται με την αιτία και το αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα ο παράδεισος για τους μετανοούντες και ενάρετους και η κόλαση για τους ανήθικους και αμετανόητους.

Το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνεται είναι το δώρο της ζωής. Ωστόσο, αρκετές φορές το ξεχνάμε καθώς η καθημερινότητα μας αποσπά με τις δυσκολίες και τα γήινα προβλήματά της. Επειδή πολλές φορές το κάρμα μας ορίζει την υπέρμετρη προσπάθεια ή ακόμη και την αποτυχία σε κάποιους τομείς, νομίζουμε ότι ένας άδικος Θεός τα έχει βάλει μαζί μας ή απλούστερα είμαστε άτυχοι. Ο νόμος του κάρμα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις, τύχη και ατυχία και ότι αυτές είναι λέξεις για να προσδιορίζουν με λαϊκότερους τρόπους τα σημαντικά καρμικά γεγονότα. Η τύχη ή η ατυχία είναι συνέπεια του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος.

Θεωρώ πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος έχει τις ρίζες του στην Ερμητική φιλοσοφία. Ένα από τα Ερμητικά κείμενα που σώθηκαν από τη καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας περιέχει τις επτά Αρχές του Σύμπαντος ή βασικούς νόμους. Ένας από αυτούς τους νόμους είναι η αιτιοκρατία, δηλαδή η αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος, ο νόμος του Κάρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρίζες αυτού του κειμένου χάνονται στα βάθη της ιστορίας και ότι ο Ερμητισμός αποτελεί τη βάση για πολλά μεταγενέστερα φιλοσοφικά συστήματα ή δόγματα.

Το Κάρμα στην Αστρολογία

Στην αστρολογία το κάρμα, ο δίκαιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, βρίσκει ένα πρόσφορο φιλοσοφικό περιβάλλον για να εξηγηθεί και να γίνει απόλυτα κατανοητός στον καθένα μας. Ο προσωπικός χάρτης ενός ανθρώπου δείχνει τις τάσεις που θα υπάρχουν στη ζωή του, τα συναισθήματα που θα βιώσει, το σκοπό για τον οποίο έχει ενσαρκωθεί.

Κάποιες δοξασίες υποστηρίζουν ότι η ψυχή του ατόμου που πρόκειται να ενσαρκωθεί, επιλέγει τη στιγμή και το περιβάλλον που θα γεννηθεί. Η ψυχή στην άυλη μορφή της μπορεί να γνωρίζει το κάρμα της και επιλέγει τον ακριβή χρόνο ενσάρκωσης, τους γονείς, τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί πνευματικά και ψυχικά. Έτσι μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα του προγενέστερου αιτιατού, να δημιουργήσει ένα νέο κάρμα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξελιχθεί.

Στόχος του ανθρώπου είναι η ανέλιξή του σε υψηλότερα επίπεδα συνείδησης και ένα ωροσκόπιο απεικονίζει τον δρόμο που θα ακολουθήσει το κάθε άτομο, τα ταλέντα και τις ευκολίες που θα έχει ως όπλα του καθώς επίσης και τις περιοριστικές του καταστάσεις (φόβοι, ανασφάλειες) που θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στην αστρολογία ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος εκφράζεται από τους δεσμούς της Σελήνης, τον Βόρειο και τον Νότιο. Οι αλήθεια όμως απέχει από αυτή την εσφαλμένη αντίληψη καθώς ναι μεν οι δεσμοί της Σελήνης είναι σημαντικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό του κάρμα αλλά στη πραγματικότητα όλο το ωροσκόπιο ενός ατόμου ορίζει το κάρμα του.

Η καρμική αστρολογία και η πιο σύγχρονη εξελικτική αστρολογία είναι οι κλάδοι που ασχολούνται με την ανθρώπινη υπόσταση σε επίπεδο εξέλιξης της συνείδησης. Το ανθρώπινο ον δεν αντιμετωπίζεται με το στυλ «καημένο μου πλάσμα γεννήθηκες με τετράγωνο Σελήνης – Κρόνου» – μα τι καταδίκη!

Αντίθετα, πίσω από την πιο δύσκολη όψη κρύβεται κάτι θετικό, ένα μάθημα ζωής, μία κατεύθυνση που μπορεί να πάρει ο κάθε άνθρωπος για να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερος, να ανέβει ένα ακόμη επίπεδο συνειδητότητας.

Όλα μας συμβαίνουν γιατί εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό!