ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Εργαστήριο Επαγγελματικών Απαιτήσεων αποτελεί την κορωνίδα της
διαδικτυακής Αστρολογικής Σχολής «Ουρανογνωσία» καθώς είναι
προσανατολισμένο στον σπουδαστή που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί
επαγγελματικά με την αστρολογία σε όλους τους τομείς της (προσωπικά
ραντεβού, αρθρογραφία, βίντεο, live παρουσιάσεις).
Διδάσκει και επιμελείται την ύλη του τμήματος η Σμάρω Σωτηράκη, η
οποία επιθυμεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και την εμπειρία που
έχει αποκτήσει στα 30 χρόνια πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης
στο χώρο της Αστρολογίας, έχοντας καταγράψει στο ιστορικό της
καριέρας της αναρίθμητες επιτυχίες σε όλες τις πιθανές θέσεις που
μπορεί να δραστηριοποιηθεί ένας επαγγελματίας αστρολόγος.
Η Σμάρω Σωτηράκη έχει εκπονήσει ένα μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο
οι σπουδαστές μαθαίνουν να ερμηνεύουν συνθετικά σε όλα τα
επίπεδα, αναγνωρίζοντας τα «κλειδιά» που υπάρχουν σε κάθε
προσωπικό χάρτη και οδηγούν τον αστρολόγο στο να διεισδύει πιο
βαθιά σε ερμηνείες ψυχολογικού και εσωτερικού χαρακτήρα.

Η πρόβλεψη και οι τρόποι που τη στοιχειοθετούμε είναι πολύ
σημαντικοί παράγοντες αυτού του πρωτοποριακού εργαστηρίου
επαγγελματικών απαιτήσεων καθώς, μέσα από πολλά παραδείγματα, ο
σπουδαστής μαθαίνει να ξεχωρίζει όχι μόνο αυτά τα στοιχεία που
μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια εύκολη πρόγνωση αλλά και τις
εκλεπτυσμένες συνιστώσες που κάνουν τη διαφορά στην ερμηνεία,
αναβιβάζοντας τον σπουδαστή της «Ουρανογνωσίας» σε διακεκριμένο
αστρολόγο με σπάνιες γνώσεις.

Επί πλέον οι σπουδαστές του εργαστηρίου επαγγελματικών
απαιτήσεων συμμετέχουν στο ερευνητικό τμήμα το οποίο διεξάγεται
παράλληλα, μέσω διαδικτυακής ομάδας, όπου ερευνάται ένα

σημαντικό θέμα κάθε φορά σε διάστημα 15 ημερών ή ενός μήνα,
ανάλογα με τη δυσκολία του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της
Σμάρως Σωτηράκη και όλων των καθηγητών της σχολής.
Το Εργαστήριο Επαγγελματικών Απαιτήσεων έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Προαπαιτούμενα για να ενταχθείτε στο εργαστήριο είναι είτε η
παρακολούθηση του τμήματος προχωρημένων στην «Ουρανογνωσία»,
είτε η συμπλήρωση ενός τεστ προόδου που θα αποδεικνύει ότι έχετε
επαρκείς γνώσεις.
Στο πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό
Αστρολογικών Σπουδών ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης για τους αριστούχους του εργαστηρίου.