ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η Ωριαία Αστρολογία είναι ο κλάδος της δυτικής παραδοσιακής
Αστρολογίας με ελληνιστικές ρίζες που απαντά σε συγκεκριμένα
ερωτήματα, για συγκεκριμένα γεγονότα στο χρόνο (παρελθόν, παρόν και
μέλλον). Η χρήση της χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων και
πρακτικά είναι η κατάστρωση ενός ωροσκοπίου τη στιγμή που μας
απασχολεί έντονα κάποιο πρόβλημα. Η ώρα κατάστρωσης είναι εκείνη η
στιγμή που ο αστρολόγος κατανοεί πλήρως το ερώτημα που θα κληθεί να
απαντήσει.
Παραμένει πιστή στις παραδοσιακές αρχαιοελληνικές της ρίζες,
διατηρώντας την αξιοπιστία της, παρ’ ότι δεν έχουν λείψει και τα πιο
τολμηρά ρεύματα που καταργούν πολλά παραδοσιακά στοιχεία της. Έτσι,
οι σχολές της Ωριαίας Αστρολογίας είναι δυο, η παραδοσιακή ωριαία, που
χρησιμοποιεί αυστηρά τους επτά παραδοσιακούς πλανήτες και η
σύγχρονη που κάνει χρήση και των εξωκρόνιων πλανητών με σκοπό να την
απλοποιήσουν αλλά και να την αναπροσαρμόσουν στη σύγχρονη
κοσμοαντίληψη.
Τα ειδικά της χαρακτηριστικά είναι ότι αποτελεί το μοναδικό σύστημα
πρόβλεψης ακριβείας, σε ερωτήματα που αφορούν την εκδήλωση
συγκεκριμένων γεγονότων και όχι απλώς τάσεις, που δεν χρειάζεται
στοιχεία γέννησης του συμβουλευμένου για προσωπικές προβλέψεις
Έχει δικούς της κανόνες που εφαρμόζονται στον χάρτη γέννησης μιας
ερώτησης και ο χάρτης υπολογίζεται με ημερομηνία, ώρα και τόπο που
βρίσκεται ο Αστρολόγος τη στιγμή που κατανοεί την ερώτηση.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προς τη χρήση της, απαντά άμεσα σε
συγκεκριμένα ερωτήματα που χρήζουν μονολεκτική απάντηση, θετική ή
αρνητική, έως και πιο περίπλοκα ή και παράλληλα ερωτήματα αρκεί να
είναι ξεκάθαρα τοποθετημένα χωρίς να χάνεται σε πληθώρα
πληροφοριών, κάνοντάς την ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ενός
επαγγελματία αστρολόγου μιας και προσφέρει άμεση εικόνα και
πληροφορίες για το ζητούμενο.

Ο στόχος μας είναι να δώσουμε μια σαφή, λιτή και εμπεριστατωμένη
απάντηση μέσα από τον αποσυμβολισμό του ωριαίου χάρτη που
καταστρώνουμε, με δεδομένο, πως οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο
σύμπαν σχετίζεται και επηρεάζει τον δικό μας μικρόκοσμο. Με απλά λόγια,
η φιλοσοφική της βάση στηρίζεται στη θεωρία της συγχρονικότητας, την
οποία διατύπωσε πρώτος ο Καρλ Γιούνγκ, αλλά και στη θεωρία της
αναλογίας που διατύπωσε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και συνδέει τον ουρανό
με τη γη.
Η ύλη του μαθήματος είναι πλούσια αλλά προαπαιτούμενες είναι
τουλάχιστον οι βασικές γνώσεις της Αστρολογίας. Η κατανόηση και η
εφαρμογή της ωριαίας, απαιτούν χρόνια μελέτης και εξάσκησης και
σαφέστατα η γοητεία της βρίσκεται στην πρακτικότητα που τη διέπει,
συναρπάζοντας αστρολόγους και συμβουλευμένους με την
αποτελεσματικότητα της.

Από την Τίνα Ζαχαριάδου

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Επιλεκτική Αστρολογία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να
βρούμε την «ιδανικότερη» ημέρα και ώρα για να ξεκινήσουμε κάποια
δραστηριότητα μας. Μπορεί να είναι ένας γάμος, μια επιχείρηση, ένας
νέος κύκλος μαθημάτων, η αγορά ενός σπιτιού κτλ. Πολύς κόσμος
λανθασμένα πιστεύει πως η αστρολογία επιλογής είναι κλάδος της
ωριαίας. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία, ωστόσο η χρήση τους είναι πολύ
διαφορετική. Η Ωριαία μας απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, η
επιλεκτική μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αρμονικότερες συνθήκες
σε κάποια συγκεκριμένη μελλοντική μας δραστηριότητα.
Αντίθετα από την Ωριαία, η δραστηριότητα για την οποία
καταστρώνουμε χάρτη επιλογής χρειάζεται γνώση του γενέθλιου χάρτη.
Αν πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό βήμα, τότε αυτό θα πρέπει να
αποτυπώνεται στο γενέθλιο ωροσκόπιο μας. Αν για παράδειγμα δεν
υπάρχουν γενέθλιες προδιαγραφές για έναν μακρόχρονο γάμο όποια
ημερομηνία, ώρα και τόπο επιλέξουμε, δεν θα υπάρξει μακρόχρονος
γάμος. Αυτό που μπορούμε να κερδίσουμε είναι να βελτιώσουμε τις
συνθήκες του γάμου, ακόμη και του χωρισμού αν και εφ’ όσον
χρειαστεί.

Η κατάστρωση του χάρτη επιλογής είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη
διαδικασία, αφ’ ενός γιατί εμείς πρέπει να επιλέξουμε ημέρα και ώρα
που οι πλανήτες θα συνδέονται αρμονικά μεταξύ τους, αφετέρου, θα
πρέπει να συνδέονται αρμονικά με τον γενέθλιο χάρτη του
συμβουλευμένου. Η μεθοδολογία της είναι δύσκολη και εστιάζει
αρκετά, σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση δεν θα
δίναμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
Όπως και στην περίπτωση της Ωριαίας Αστρολογίας έχουμε δυο σχολές,
αυτή της παραδοσιακής και της σύγχρονης. Στην περίπτωση της
Επιλεκτικής Αστρολογίας, οι αστρολόγοι είναι πιο ευέλικτοι και
χρησιμοποιούν τους εξωκρόνιους πλανήτες. Ο χάρτης μπορεί να
μελετηθεί τόσο με τους κανόνες της Ωριαίας Αστρολογίας όσο και με
της Γενέθλιας, δίνοντας μας την ευκαιρία να οργανώσουμε με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο τα μελλοντικά μας βήματα.

Από την Τίνα Ζαχαριάδου