ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η λέξη κάρμα που έχει επικρατήσει για να εκφράσει το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι σανσκριτική και σημαίνει πράξη.Κάθε πράξη μας είναι αποτέλεσμα μιας αιτίας που έχει δημιουργηθεί από μία άλλη πράξη του παρελθόντος και, ταυτόχρονα, αποτελεί μία
αιτία για μία πράξη μας που θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή τα πάντα στην εξέλιξή μας ως ψυχές αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας.
Στην αστρολογία το κάρμα, ο δίκαιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, βρίσκει ένα πρόσφορο φιλοσοφικό περιβάλλον για να
εξηγηθεί και να γίνει απόλυτα κατανοητός στον καθένα μας. Ο προσωπικός χάρτης ενός ανθρώπου δείχνει τις τάσεις που θα υπάρχουν
στη ζωή του, τα συναισθήματα που θα βιώσει, το σκοπό για τον οποίο έχει ενσαρκωθεί.
Στόχος του ανθρώπου είναι η ανέλιξή του σε υψηλότερα επίπεδα συνείδησης και ένα ωροσκόπιο απεικονίζει τον δρόμο που θα
ακολουθήσει το κάθε άτομο, τα ταλέντα και τις ευκολίες που θα έχει ως όπλα του καθώς επίσης και τις περιοριστικές του καταστάσεις (φόβοι,
ανασφάλειες) που θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στην αστρολογία ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος εκφράζεται από τους δεσμούς της Σελήνης, τον
Βόρειο και τον Νότιο. Οι αλήθεια όμως απέχει από αυτή την εσφαλμένη αντίληψη καθώς ναι μεν οι δεσμοί της Σελήνης είναι πολύ σημαντικοί
παράγοντες για τον προσδιορισμό του κάρμα αλλά στη πραγματικότητα όλο το ωροσκόπιο ενός ατόμου ορίζει το κάρμα του.
Η Σμάρω Σωτηράκη επιμελείται την ύλη και διδάσκει στο τμήμα Καρμικής Αστρολογίας με πλούσια θεωρία, πολλά παραδείγματα,
ενδελεχή ανάλυση του Δρακωνικού χάρτη και τη σύνδεσή του με τον γενέθλιο.
Το τμήμα Καρμικής Αστρολογίας έχει διάρκεια 5 μηνών. Τα μαθήματα παραδίδονται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 2 ώρες.

Προαπαιτούμενα για να ενταχθείτε στο τμήμα είναι είτε η παρακολούθηση του τμήματος αρχαρίων στην «Ουρανογνωσία», είτε η
συμπλήρωση ενός τεστ προόδου που θα αποδεικνύει ότι έχετε επαρκείς
γνώσεις.
Στο πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.