ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της Αστρολογίας αρχίζει!
Το πρώτο βήμα για τη συστηματική εκμάθηση του αντικειμένου, είναι η
παρακολούθηση του τμήματος των βασικών σπουδών που αποτελεί το
θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί όλο το οικοδόμημα των γνώσεων
του σπουδαστή της Αστρολογίας.
Ο οργανωμένος τρόπος εκμάθησης, οι πλούσιες σημειώσεις που θα
λαμβάνουν οι σπουδαστές, οι καταξιωμένοι εισηγητές που ξεχωρίζουν
για το ήθος και τις γνώσεις τους, οι συχνοί έλεγχοι προόδου και η
δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές για άμεση
επαφή και επικοινωνία σε καθημερινή βάση, εγγυώνται ένα μοναδικό
αποτέλεσμα, την άρτια κατάρτιση της αστρολογικής γνώσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή της διδασκαλίας, η
εκπαίδευση θα γίνεται σε βάθος με πλούσιο υλικό αρχετυπικών
συνδυασμών και ερμηνειών που στηρίζονται στην ψυχολογική και
εσωτερική αστρολογία.
Το τμήμα των βασικών σπουδών έχει διάρκεια 9 μηνών (36 μαθήματα). Η διδασκαλία παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 2 ώρες.
Στο πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα παίρνουν βεβαίωση
παρακολούθησης του τμήματος των αρχαρίων.